ค่ารักษาทางทันตกรรม

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรักษา

ตรวจฟันและขูดหินปูน

ตรวจฟันและปรึกษา

300–1,000 บาท

2,000 บาท (อินวิสไลน์)

ขูดหินปูนและขัดฟัน

1,200–2,000 บาท
(ขึ้นกับปริมาณหินปูน)

ทำความสะอาดด้วย Airflow

1,000 บาท

อุดฟันและเปลี่ยนวัสดุอุดฟัน

 

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

1,000 บาท

(ต่อด้าน)

เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมเป็นวัสดุสีเหมือนฟันอย่างปลอดภัย

1,200 บาท

(ต่อด้าน)

Rubber Dam

500 บาท

per quadrant

Oxygen Supply

500 บาท

per quadrant

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันแบบ Zoom!

12,000 บาท

ราคาพิเศษ 10,000 บาท (4 รอบ)

ข้อมูลสำคัญ

 • เราทำการฟอกสีฟันเต็มรูปแบบ 4 รอบตามที่บริษัทผู้ผลิต Zoom! แนะนำ
 • เราเปลี่ยนน้ำยาฟอกสีฟันใหม่ทุกครั้งในแต่ละรอบ
 • เราใช้น้ำยาฟอกสีฟันของแท้จากบริษัทผู้ผลิต Zoom เท่านั้น

ฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน

4,000 บาท

ราคาพิเศษ 3,000 บาท

น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน

600 บาท

ราคาพิเศษ 500 บาท

ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และฟันปลอม

 

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะ (PFM)

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

15,000 บาท

ครอบฟันเซรามิก e.Max

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

20,000 บาท

ครอบฟัน Zirconia

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

22,000 บาท

ครอบฟัน Zirconia CAD/CAM with Intra-Oral Digital Scanner

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

25,000 บาท

Full Gold Crown

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

ราคาเริ่มต้น 30,000-35,000 บาท (ขึ้นกับขนาดของฟัน)

ครอบฟันบนรากเทียม

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

ราคาประมาณ 30,000–35,000 บาท

Composite Veneer

5,000 บาท

Ceramic/Porcelain Veneer e.Max

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

15,000 บาท

Zirconia Veneer

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

18,000 บาท

Zirconia Veneer with Digital Smile Design (DSD)

 • ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

22,000 บาท

PROMOTION
THB 20,000 (8 ซี่ขึ้นไป)

ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อขากรรไกร)

30,000–40,000 บาท

Core build-up

2,000–4,000 บาท

Resin/Fiber Post

4,000–5,000 บาท

รักษารากฟัน

ฟันหน้า

9,000 บาท

ฟันกรามน้อย

12,000 บาท

ฟันกรามใหญ่

15,000 บาท

ฟันที่เคยรักษารากมาแล้ว

เพิ่ม 1,000–2,000 บาท

อุดราก

1,000–2,000 บาท

ถอนฟันและผ่าฟันคุด

ถอนฟันธรรมดา

1,500-2,500 บาท

ถอนฟันที่รักษารากมาแล้ว

2,500-3,000 บาท

ผ่าฟันคุด (แบบง่าย)

3,000-4,000 บาท

ผ่าฟันคุด (บางส่วนอยู่ในกระดูก)

5,000-9,000 บาท

ผ่าฟันคุด (จมในกระดูก)

10,000-15,000 บาท

จัดฟันและอินวิสไลน์

จัดฟันโลหะ

50,000-80,000 บาท

จัดฟันเซรามิค

70,000-90,000 บาท

จัดฟันแบบดามอน Damon Speed Braces

100,000-160,000 บาท

อินวิสไลน์ Invisalign

100,000-250,000 บาท

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบถอดได้

3,000-5,000 บาท

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบติดแน่น

5,000-7,000 บาท

รักษาโรคเหงือก

เกลารากฟัน

2,000-2,500 บาท per quadrant

Crown Lengthening/Gummy Smile (ขึ้นกับจำนวนซี่)

5,000-15,000 บาท

Gum Recession/Long Tooth Smile (ขึ้นกับจำนวนซี่)

5,000-15,000 บาท

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

อุดฟัน

900-2,000 บาท

ถอนฟัน

800-1,000 บาท

เคลือบหลุมร่องฟัน

700 บาท

เคลือบฟลูออไรด์

700 บาท

ขูดหินปูนและขัดฟัน

800-1,300 บาท

รักษารากฟัน

3,000-5,000 บาท

ครอบฟัน stainless

3,000-3,500 บาท

ครอบฟัน Zirconia

7,000-8,000 บาท

เครื่องมือทันตกรรมรักษาอาการนอนกรน (MAD FOR ANTI-SNORING) และความผิดปกติของกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร (TMD)

Soft Night Guard

5,000 บาท

Occlusal Splint

7,000 บาท

Oral Appliance for Anti-snoring
Mandibular Advancement Device (MAD)

40,000 บาท

Sleep Test

9,900 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิทัลและซีทีสแกนสามมิติ

เอ็กซเรย์ดิจิตอลเฉพาะซี่,ตำแหน่ง

300 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิตอลทั้งปาก panoramic

1,200 บาท

เอ็กซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ (CT Scan)

4,000 บาท

ทันตกรรมรากเทียม

รากฟันเทียมไททาเนียมซี่เดี่ยว (ราคารวมครอบฟันแล้ว)

บาท ระยะเวลาการรับประกัน
Osstem Implant   65,000
Cortex Implant    75,000
Nobel Biocare Implant  80,000
Straumann Implant    85,000

รากฟันเทียมไททาเนียม 2 ตัว + สะพานฟัน 3 ซี่

บาท ระยะเวลาการรับประกัน
Osstem Implant   155,000
Cortex Implant    175,000
Nobel Biocare Implant  185,000
Straumann Implant    195,000

รากฟันเทียมไททาเนียม 2 ตัว + สะพานฟัน 4 ซี่

บาท ระยะเวลาการรับประกัน
Osstem Implant   180,000
Cortex Implant    200,000
Nobel Biocare Implant  210,000
Straumann Implant    220,000

รากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก*

บาท
รากเทียม 4 ตัว + สะพานฟัน 10-12 ซี่               320,000

 

              360,000

              400,000

รากเทียม 5 ตัว + สะพานฟัน 12 ซี่                 400,000

 

              450,000

              500,000

รากเทียม 6 ตัว + สะพานฟัน 12-14 ซี่               480,000

 

              540,000

              600,000

รากฟันเทียมไททาเนียม + ฟันปลอม

บาท ระยะเวลาการรับประกัน
รากเทียม 2 ตัว + bar + ฟันปลอม Korean Implant 170,000
รากเทียม 2 ตัว + ball + ฟันปลอม Korean Implant 170,000
รากเทียม 4 ตัว + bar + ฟันปลอม Korean Implant 310,000
รากเทียม 4 ตัว + ball + ฟันปลอม Korean Implant 310,000
 

ส่วนลด 10% สำหรับทุกการรักษา