ปรึกษาทันตแพทย์


Our Locations

ขอเส้นทาง

ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจ

[ตรงข้ามโรงแรมอาวานี เอเทรียม]

1939 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ติดต่อ

+662 718 0777
+668 0309 8008
+668 0309 8338
+668 6348 7388

ขอเส้นทาง

ทันตกิจคลินิก ประตูน้ำ

[เยื้องพันธุ์ทิพย์พลาซ่า]

745/43-44 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ

+662 252 9484
+662 252 6297
+668 6 339 7840

ขอเส้นทาง

ทันตกิจคลินิก ออลซีซั่นส์เพลส

[ข้างสถานทูต US Embassy]

ถนนวิทยุ ชั้น 3 ตึกซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ติดต่อ

+662 718 0777
+662 685 3444
+662 685 3445
+668 9104 8133
+668 0309 8228