การครอบฟันและสะพานฟัน

การครอบฟัน เป็นการครอบ หรือคลุมฟันที่เสียหายทั้งซี่ เพื่อทำให้ฟันซี่นั้นแข็งแรงขึ้น หรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงาม หรือ เป็นระเบียบมากขึ้น การครอบฟันนั้นมักใช้พอร์เซเลน หรือเซรามิก เป็นส่วนประกอบซึ่งสามารถปรับสี ให้เข้ากับ สีฟันตาม ธรรมชาติได้ ส่วนวัสดุอื่นๆ เช่น ทอง และโลหะผสม อาครีลิค และเซรามิก จะมีความแข็งแรง มากกว่าพอร์เซเลน จึงแนะนำให้ใช้สำหรับที่ด้านหลังของฟัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้พอร์เซเลนเชื่อมติด กับภายนอกของโลหะ เพราะโลหะทั้งสองชนิดมีความแข็งแรงมากกว่า

ทันตแพทย์ของคุณสามารถแนะนำให้ทำการครอบฟันเพื่อ:

 • ใช้แทนการอุด ในกรณีที่ฟันซี่นั้นมีบริเวณที่ต้องอุดเยอะมาก เนื้อฟันเหลือน้อยเกินไป
 • ป้องกันฟันที่อ่อนแอจากการแตกร้าว
 • ซ่อมแซมฟันที่แตกร้าว
 • ใช้เป็นที่ยึดฟัน
 • ครอบฟันเพื่อแก้ไขปัญหาสีฟันไม่เท่ากันหรือมีฟันที่มีรูปร่างไม่ดี
 • ครอบฟันที่ได้รับการรักษารากฟันมาก่อน

ชนิดของครอบฟัน

 • ครอบฟันโลหะล้วน(Full Metal Crown: FMC) ครอบฟันโลหะล้วนทำจากโลหะเจือ มีหลายชนิดเช่น ทอง ทองคำขาว พัลเลเดียม นิเกิล-โครเมียม มีความแข็งแรงสูงแต่ความสวยงามต่ำ ทำให้ฟันคู่สบสึกได้น้อยกว่าและกรอแต่งฟันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิค ส่วนมากมักใช้ในฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
 • ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิค (Porcelain-fused-to-metal crown: PFM)ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิค ได้ใช้ข้อดีของโลหะนำมาทำเป็นโครงเพื่อให้ความแข็งแรง และเซรามิคที่ให้สีเหมือนฟันธรรมชาติ การทำครอบฟันชนิดนี้จะต้องกรอเนื้อฟันออกเยอะกว่าครอบฟันโลหะล้วน จึงไม่เหมาะกับฟันเด็กซึ่งมีโพรงประสาทฟันขนาดใหญ่
 • ครอบฟันเซรามิคล้วน (All-ceramic crown: ACC) ครอบฟันเซรามิคล้วนทำจากเซรามิคที่มีความแข็งแรง มีความใสและสวยงามเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มักใช้ในฟันหน้า ที่ต้องการความสวยงามหรือในคนไข้ที่มีอาการแพ้โลหะ ครอบฟันเซรามิคล้วนทำจากเซรามิคได้หลายชนิด วิธีการขึ้นรูปก็มีหลากหลายวิธี แต่ครอบฟันชนิดนี้จะต้องกรอเนื้อฟันออกมากที่สุดและไม่สามารถใช้ได้ในคนไข้ที่นอนกัดฟันหรือมีนิสัยใช้ฟันหน้ากัดแทะของแข็ง คนไข้ที่มีฟันหน้าสบคร่อมกันลึก
 • ครอบฟันเซอร์โคเนีย (Zirconia crown) ครอบฟันเซอร์โคเนียเป็นครอบฟันเซรามิคล้วนชนิดหนึ่ง ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและขึ้นรูป มีความแข็งแรงมากที่สุดในบรรดาครอบฟันเซรามิคล้วน มีความสวยงามสูงแต่น้อยกว่าครอบฟันเซรามิคล้วน สามารถใช้ในฟันหลังได้ โดยเฉพาะคนไข้ที่แพ้โลหะและจำเป็นต้องทำครอบฟันในฟันหลัง

 

เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตครอบฟันและสะพานฟันด้วยคอมพิวเตอร์ CAD/CAM

เทคโนโลยี CAD/CAM ซึ่งหมายถึงการออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ ทันตกรรมในห้องแล็ปในการตกแต่งรูปร่างและขนาดของวัสดุบูรณะทางทันตกรรมต่างๆ รวมถึง อินเลย์ (Inlays) ออนเลย์ (Onlays) ครอบฟัน และสะพานฟัน ภาพ 3 มิติของฟันและเหงือกของคุณจะช่วยให้ทันตแพทย์และช่างแลปทันตกรรมสามารถออกแบบวัสดุบูรณะฟันหรือครอบ ฟันได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีนี้มีราคาแพงและทันตแพทย์บางส่วนอาจไม่นำมาใช้ในคลินิกของตน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี CAD/CAM ช่วยให้การรักษาสั้นลงและเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการพิมพ์แบบฟันแบบสมัยดั้งเดิมจะถูกทดแทนด้วยเครื่องสแกนฟันดิจิทัล 3 มิติ (Intra Oral Digital Scanner) และภาพที่ได้จะถูกส่งไปยังห้องแลปทันตกรรมดิจิทัล (Digital Dental Laboratory) ทันที เพื่อให้ฝ่ายเทคนิคออกแบบรูปร่างครอบฟันและสะพานฟันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD/CAM Design) และหลังจากที่ได้ออกแบบเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จะทำการตรวจดูรูปร่างของฟันและการสบฟันว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนถูกสั่งตัดขึ้นรูปครอบฟันและสะพานฟันด้วยเครื่องตัดฟันแบบอัตโนมัติ (CNC Dental Milling Machine)

ข้อดีของการครอบฟัน

 • ครอบฟันเซรามิคล้วน หรือครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิคสามารถแก้ไข้รูปร่างและสีฟัน ให้มีความสวยงามได้
 • ครอบฟัน สามารถช่วยป้องกันการแตกหักของฟันที่มีรอยผุขนาดใหญ่ ฟันที่รักษารากฟันแล้ว หรือฟันที่มีวัสดุบูรณะขนาดใหญ่ได้
 • ครอบฟัน มีความคงทนถาวรมากกว่าวัสดุอุดฟันโดยทั่วไป

ข้อเสียของการครอบฟัน

 • การทำครอบฟันนั้นจำเป็นต้องกรอเนื้อฟันออกปริมาณมากกว่าการอุดฟัน การทำอินเลย์ หรือ ออนเลย์
 • การกรอแต่งฟันเพื่อทำครอบฟันนั้นมีโอกาสทำอันตรายต่อโพรงประสาทฟันได้ถึง 1-15%
 • ราคาแพงเมื่อเทียบกับการอุดฟัน
 • ใช้เวลามากกว่าการอุดฟัน โดยปกติจะใช้เวลา 1-2 ครั้ง

การทำครอบฟันชนิดไม่มีโลหะดีอย่างไร

การครอบฟัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียฟันไปเกือบทั้งซี่ ใช้การครอบฟันเพื่อทำให้ฟันนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และมีความสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งสมัยก่อนการครอบฟันโดยทั่วไปเราจะใข้ครอบฟันชนิดที่มีโลหะเป็นแกนแล้วพอกด้วยพอร์ซิเลน ซึ่งทำให้ทันตแพทย์ไม่สามารถทำให้ฟันดูเป็นธรรมชาติได้ ครอบฟันชนิดนี้จะดูทึบและไม่เป็นธรรมชาติเพราะเราต้องทำชั้นทึบแสงเพื่อปิดสีโลหะ แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเราสามารถทำครอบและสะพานฟันที่มีความแข็งแรงโดยไม่จำเป็นต้องมีขั้นโลหะอีกต่อไปและด้วยวัสดุใหม่ High Translucency Cercon (Zirconia) ทำให้เราสามารถทำสะพานฟันยาวๆ หรือครอบฟันและสะพานฟันในรายที่มีการกัดฟันที่แรงผิดปกติเช่นการนอนกัดฟันได้อย่างมั่นใจ ทำให้คนไข้ที่ได้รับการครอบฟันได้ว่า เมื่อทำออกมาแล้วฟันของคุณจะดูเป็นธรรมชาติ และมีความทนทาน

ครอบฟันกับวีเนียร์ ต่างกันอย่างไร

หลายคนสงสัยว่าการครอบฟันกับวีเนียร์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเมื่อจุดประสงค์เพื่อปรับฟันให้ดูดีมากขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว 2 วิธีการนี้มีความคล้ายคลึงกัน คือเป็นการทำทันตกรรมเพื่อความงาม แต่ก็มีความแตกต่างกันในบางจุด โดยการทำวีเนียร์เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของฟันเพียงเล็กน้อย เช่น สีฟันไม่สวย ฟันไม่สบกัน ฟันไม่เท่ากัน ปัญหาฟันเล็ก การเลือกทำวีเนียร์จะเสียเนื้อฟันที่น้อยกว่า เพราะเป็นการแปะแค่ผิวหน้าบางส่วน เป็นการเคลือบแค่ผิวหน้าของฟันเท่านั้นเอง แต่ถ้าหากเป็นการครอบฟัน จะครอบคลุมพื้นผิวด้านนอกทั้งหมดของฟันซี่นั้น โดยการครอบฟันจะสวมไปลงฟันทั้งซี่

คำถามที่พบบ่อย

ครอบฟันเจ็บไหม?

ความเจ็บปวดเป็นที่หลายคนกังวล เพราะแค่พบทันตแพทย์เพื่อดูช่องปาก และฟัน ก็ไม่ค่อยยากจะใช้บริการแล้ว และเมื่อต้องครอบฟัน มีการเตรียมฟัน ยิ่งมีความกังวล หากถามเรื่องของความเจ็บปวด ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบ้าง แต่ในการรักษา จะมีการใช้ยาชาเฉพาะเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดตามแต่ละประเภทการรักษาอยู่ แล้ว หรือภายหลังเสร็จสิ้นการรักษา อาจมีอาการหลังครอบฟัน เช่น ปวดเหงือก รอบฟันซี่นั้น ๆ สามารถรับประทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทา และอาการมักจะไม่รุนแรงจะหายไปเองในเวลามานาน

หญิงตั้งครรภ์สามารถครอบฟันได้รึเปล่า?

โดยปกติทันตแพทย์จะไม่แนะให้ทำในช่วงตังครรภ์ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงแก่ทารกในครรภ์ ความเครียด ความกังวลของคุณแม่ตั้งครรภ์มักมีผลต่อ ทารก แต่หากมีความจำเป็น ก็สามารถทำได้โดยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ และทันตแพทย์อาจจะต้องประสานงานกับแพทย์ที่ทำการฝากครรภ์ด้วย เพื่อตรวจเช็คให้แน่ชัดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่โรคประจำตัวหรือภาวะอื่น ๆ ที่มีผลต่อความ เสี่ยง

อายุของการครอบฟัน

โดยปกติอายุการใช้งานของการครอบฟันจะอยู่ที่ 10-20 ปี ขึ้นอยู่กับวัสดุ และการดูแลรักษาร่วมด้วย หากมีพฤติกรรมเช่น การเคี้ยวน้ำแข็ง หรือใช้ฟันเปิด หรือฉีกผลิตภัณฑ์อาหารอาจทำให้อายุการใช้งานลดลดได้ซึ่งทันตแพทย์จะให้ คำแนะนำด้านการดูแลทำความสะอาดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใส่ครอบฟัน

ในบางรายอาจมีอาการเสียวฟันโดยอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เอง ภายในเวลาไม่นาน หรืออาจรับประทานยาแก้ปวด สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ในช่วงการจัดเตรียมครอบฟันอาจมีอาการอักเสบ จากการที่ครอบฟันหลวม ในบางครั้งสิ่งที่ใช้สำหรับยึดเกาะที่ครอบฟันอาจถูกล้างออกมา ทำให้ที่ครอบฟันหลวม ยังทำให้แบคทีเรียสามารถเข้าไปและทำให้เกิด อักเสบและฟันผุได้ในที่สุด

การบูรณะช่องปากด้วยวิธีการครอบฟัน มักมีความซับซ้อนของปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ทั้งทางด้านประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร ความสวยงาม การออกเสียง เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในระยะแรก เริ่มควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา ซึ่งการตรวจช่องปากอย่างละเอียด จะช่วยให้การวางแผนการรักษามีความครอบคลุมและสามารถ แก้ปัญหาเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด

สะพานฟันคืออะไร

สะพานฟันคือรูปแบบของฟันปลอมแบบซี่เดียว โดยมีขอเกี่ยวยึดอยู่ด้านข้างสำหรับยึดกับฟันซี่ข้าง ๆ ของฟันที่หายไปเพื่อทดแทนช่องว่างระหว่างฟัน มีลักษณะคล้ายสะพานเชื่อม สะพานฟันที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ

สะพานฟันแบบธรรมดา ซึ่งจะใช้วิธีครอบฟันช่วยติดสะพานฟันเข้ากับฟันซี่ใกล้เคียง โดยมักผลิตจากเซรามิกล้วนหรือเซรามิกประเภทพอร์ซเลนผสมกับเหล็ก

สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว เป็นสะพานฟันที่ใช้วิธียึดฟันเทียมเข้ากับซี่ฟันจริงเพียงข้างเดียว นิยมใช้ในกรณีฟันซี่ในสุดหลุดไป

สะพานฟันที่ยึดด้วยวัสดุเรซิน หรือสะพานฟันแบบแมรีแลนด์ (Maryland Bridge)คือสะพานฟันที่ผลิตจากพอร์ซเลนหลอมเข้ากับเหล็ก นิยมใช้ในกรณีที่สูญเสียฟันหน้า

ข้อดีและข้อเสียของสะพานฟัน

การทำสะพานฟันเป็นวิธีแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกับการทำฟันปลอมชนิดอื่น ๆ ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำและให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์และความเสี่ยงของการใส่สะพานฟัน ข้อดีและข้อเสียของสะพานฟัน มีดังนี้

ข้อดีของการทำสะพานฟัน

 • สะพานฟันช่วยให้บดเคี้ยวอาหารได้ดี
 • สะพานช่วยให้ยิ้ม หัวเราะ พูดคุย ได้เหมาะฟันธรรมชาติ
 • คงรูปหน้าไม่ให้เปลี่ยนไปเนื่องจากผลกระทบของการสูญเสียฟัน
 • ป้องกันปัญหาฟันล้ม ที่สามารถเกิดขึ้นในอนาคตได้
 • สะพานช่วยให้การสบฟันเป็นปกติ
 • สะพานช่วยให้ฟันธรรมชาติอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • ช่วยให้ฟันที่ถูกถอนกลับมาดูเป็นปกติและมั่นใจยิ่งขึ้น
 • ป้องกันการเคลื่อนที่ของฟันในบริเวณข้างเคียง
 • กระจายน้ำหนักขณะบดเคี้ยวอาหาร ทำให้แรงกดของฟันแต่ละซี่เท่ากัน

ข้อเสียของการทำสะพานฟัน

 • ต้องกรอเนื้อฟันออกมากในกรณีที่ฟันข้างเคียงเป็นฟันที่แข็งแรง การทำสะพานฟันจำเป็นต้องกรอเนื้อฟันข้างเคียงออกทั้ง 2 ซี่ ยิ่งในกรณีที่ฟันทั้ง 2 ซี่ มีแนวการเรียงตัวไม่เหมือนกัน บางรายอาจจะต้องรักษารากฟันร่วมด้วย
 • ราคาสูงกว่าฟันเทียม บางส่วนถอดได้
 • การทำความสะอาดยากขึ้น ต้องอาศัยเครื่องมือบางอย่างและการดูแลรักษาความสะอาดที่ดี

สะพานฟันดูแลอย่างไร

การดูแลสะพานฟันควรทำควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพช่องปาก เพราะปัญหาสุขภาพช่องปากที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้สะพานฟันเกิดความเสียหายได้ ซึ่งวิธีดูแลสุขภาพช่องปากทำได้ดังนี้
แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันหรืออุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดซอกฟันเป็นประจำ เพื่อป้องกันการตกค้างของเศษอาหารที่อาจทำให้เกิดฟันผุ
พบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพฟัน
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและลดอาหารน้ำตาลสูงเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

ขั้นตอนการใส่สะพานฟัน

เมื่อคนไข้ตัดสินใจเข้ารับการใส่สะพานฟันแล้ว แพทย์จะกรอเคลือบฟันและเนื้อฟันของฟันซี่ข้าง ๆ ออกบางส่วนเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับครอบสะพานฟันลงไป หลังจากนั้นจึงใส่สะพานฟันชั่วคราวเพื่อช่วยป้องกันฟันที่ถูกกรอเนื้อฟันออกและให้ผู้ป่วยเกิดความคุ้นเคยในระหว่างรอสะพานฟันจริง

เมื่อสะพานฟันชิ้นจริงถูกปรับแต่งจนพอดีกับช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะนำสะพานฟันชั่วคราวออกและแทนที่ด้วยสะพานฟันจริง โดยจะยึดติดไว้กับฟันจริงชั่วคราวประมาณ 2 สัปดาห์ จนกว่าจะแน่ใจว่าพอดีกับช่องปาก ก่อนจะใช้วัสดุทางทันตกรรมประสานสะพานฟันเข้ากับฟันจริงอย่างถาวร ทั้งนี้ เพื่อผลดีต่อสุขภาพช่องปาก คนไข้ควรเข้ารับการตรวจตามการนัดของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของการทำสะพานฟัน

การทำสะพานฟันจะทำได้ในผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก หากมีปัญหาเช่น โรคเหงือก จะไม่สามารถทำสะพานฟันได้จนกว่าจะรักษาโรคเหงือกให้หายเป็นปกติก่อน การทำสะพานฟันจำเป็นต้องกรอเนื้อฟันซี่ข้างเคียงเพื่อทำเป็นหลักยึด ทำให้สูญเสียเนื้อฟันซี่ที่ดีออกไป และสะพานฟันจะทำความสะอาดยากกว่าฟันธรรมชาติ เนื่องจากส่วนที่เป็น Pontic คือส่วนลอยอยู่บนเหงือก ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำความสะอาด เช่นไหมขัดฟัน จะเพิ่มขึ้นตอนในการทำความสะอาดฟันมากกว่าปกติ หากดูแลสุขภาพช่องปากไม่ดี อาจจะทำให้เกิดกลิ่นปากได้ กรณีผู้ที่สูญเสียฟันไป แต่ไม่อยากทำสะพานฟัน สามารถเลือกทำ “รากฟันเทียม” ทดแทนได้

ขั้นตอนการทำสะพานฟันแบบทั่วไป

 1. ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ เพราะการทำสะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมแบบถาวร จะต้องวางแผนการรักษาอย่างละเอียด และแม่นยำ รวมถึงการเลือกสีและวัสดุของสะพานฟันให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของฟันแต่ละซี่
 2. เตรียมฟันที่จะเป็นหลักยึดของสะพานฟัน ทันตแพทย์จะกรอฟันให้มีขนาดเล็กและสั้นลง เพื่อให้สวมสะพานฟันได้พอดี
 3. พิมพ์ปากในบริเวณที่จะทำสะพานฟันและฟันคู่สบ เพื่อส่งให้ช่างทันตกรรมผลิตสะพานฟันที่พอดีฟันฟันธรรมชาติ ขั้นตอนผลิตชิ้นงานสะพานฟันจะใช้เวลาประมาณ 5-7วัน ระหว่างที่รอสะพานฟันจากห้องแลปทันตกรรม ทันตแพทย์จะใส่สะพานฟันแบบชั่วคราวให้เพื่อให้สามารถบดเคี้ยวอาหารและใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ ขณะใส่สะพานฟันชั่วคราว ควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการกัดของแข็งเพราะอาจจะทำให้สะพานฟันแบบชั่วคราวหลุด แตก หรือหัก ได้
 4. ใส่สะพานฟันตัวจริงทันตแพทย์จะถอดสะพานฟันชั่วคราวออก แล้วยึดติดสะพานฟันตัวจริงที่ผลิตจากห้องแลปทันตกรรม ปรับแต่งสะพานฟันให้เหมาะสม ซึ่งสะพานฟันตัวจริงนี้จะมีความแข็งแรง และสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ
 5. ตรวจเช็คหลังจากการใช้งาน(Recheck) ทันตแพทย์จะนัดหมายมาตรวจเช็คประมาณ 7-10 วันหลังจากวันที่ใส่สะพานฟัน ซึ่งหากมีปัญหาการใช้งานที่ผิดปกติจะได้แก้ไขให้คนไข้ได้ทันที

วิธีดูแลรักษา

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แข็งและเหนียว เพราะจะทำให้สะพานฟันหลุดหรือแตกได้
 • ควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันบริเวณสะพานฟันและ Pontic เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือกอักเสบและปัญหากลิ่นปาก
 • หากเกิดอาการเสียวฟันให้งดรับประทานอาหารร้อนหรือเย็นเกินไป และทำความสะอาดอย่างถูกวิธี
 • พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน ตรวจลักษณะของสะพานฟันและตรวจสุขภาพฟันเพื่อให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

อายุการใช้งานของสะพานฟัน

สะพานจะมีอายุการใช้งานคล้ายๆกับครอบฟัน สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี แต่ต้องอาศัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีของแต่ละบุคคล เช่นการแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และปฎิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ รวมถึงการรับประทานอาหารที่อ่อนนุ่ม ไม่แข็งหรือเหนียวเกินไป สะพานฟันถูกใช้งานอย่างถนอม จะช่วยทำให้สะพานฟันของเราใช้งานได้ยาวนาน

CROWNS / BRIDGES / DENTURES

Porcelain fused to metal crown (PFM)

15,000

warranty2years

Full Ceramic/Porcelain e.Max Crown

20,000

warranty2years

CAD/CAM Zirconia Crown

22,000

warranty2years

CAD/CAM Zirconia Crown with 3D Digital Impression Scanner

25,000

warranty2years

Full Gold Crown

from 30,000 (depending on size)

warranty2years

Crown on Implant

25,000–35,000 (depending on implant brand)

warranty2years

 

 

 

Dentures

THB

Duration

Full Denture (per arch)

30,000–40,000

7 Days

 

 

 

Post/Pin

THB

Duration

Core build-up

2,000

1 Visit

Resin/Fiber Post

5,000

1 Visit